5 základných pojmov v podnikaní a ich definície

Rôzne definície môžu mať viacero rôznych významov. Líšia sa v zákonoch či literatúre. Pre zjednodušenie uvádzame po jednej definícii. Vybrali sme také, aby boli čo najjednoznačnejšie a najzrozumiteľnejšie. Skôr, ako sa budete rozhodovať nad podnikaním, získajte aspoň takýto prehľad základných pojmov a definícii.

Podnikanie – oblasť v ktorej sa činnosť podniku a/alebo činnosť podnikateľa, ktorá sa venuje sústavne samostatne ekonomickej činnosti za účelom zisku.

Podnikateľ – osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, podnikaniu.

Spotrebiteľ (konzument) – je zákazník, ktorý nadobúda produkty.

Obchodná spoločnosť (podnik) – súhrnné označenie pre viaceré typy právnických osôb.

Obchodná marža – rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Foto: unsplash.com

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!