Zatúžili ste aj vy po práci zo zahraničia? Na čo všetko si dať pozor!

V súčasnosti trend home office prerástol do úplne iného rozmeru – čoraz viac ľudí pracuje zo zahraničia. Kto by nechcel mať v práci výhľad na more, alebo sedieť počas pracovnej doby na pláži! Zamestnávatelia, ktorí nechcú stratiť kvalitných zamestnancov, to umožňujú. Na čo si však dať z hľadiska legislatívy pozor?

Zatúžili ste aj vy po práci zo zahraničia? Na čo všetko si dať pozor!
(zdroj: unsplash.com)

Poistenie môžete mať na Slovensku

Zamestnanci si väčšinou želajú pracovať z inej krajiny preto, že tam žijú ich rodinní príslušníci, majú tam rekreačný dom alebo jednoducho chcú cestovať a zmeniť pracovné prostredie. V rôznych krajinách platia odlišné pravidlá, a to tiež spôsobuje odlišný dopad pre zamestnávateľa. Je preto len na ňom, z ktorých krajín prácu zo zahraničia povolí, a z ktorých nie.

Máme pre vás dobrú správu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR našťastie už pred rokom uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce a tá umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa, teda na Slovensku.

Počíta sa to rovnako

Spomínaná “telepráca” predstavuje formu práce, ktorá umožňuje zamestnancom vykonávať svoje pracovné povinnosti z pohodlia vlastného domova, ale aj iného miesta mimo kancelárie zamestnávateľa.

Takáto práca sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a s použitím informačných technológií. V praxi to teda znamená, že môžete byť na pláži so zapnutým notebookom a počíta sa vám to rovnako, ako keby ste boli na Slovensku.

Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac sa podľa základného pravidla určuje, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Rámcová dohoda ministerstva umožňuje aj výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia.

SZČO zo zahraničia pracovať nemôžu

Výnimka sa však netýka všetkých. Týka sa len tých zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej, ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Rámcová dohoda sa tiež nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte, alebo zamestnancov, ktorých práca sa nedá charakterizovať ako telepráca. Dôležitou podmienkou pre uplatnenie výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa.

Žiadosť sa dá podať aj za spätné obdobie, ktoré nepresahuje 3 mesiace za podmienky, že za uvedené obdobie boli za zamestnanca zaplatené príspevky na sociálne zabezpečenie v štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania. Ak to spĺňate, nemáte sa pri práci zo zahraničia čoho báť.

Čokoľvek k svojej práci alebo podnikaniu potrebujete, či už z domu, firmy alebo zo zahraničia, môžete to zohnať výhodnejšie online – pozrite si napríklad Aliexpress slovensky, alebo navštívte https://www.ikupony.sk/.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!