Čo je obchodné rozpätie a ako na výpočet marže

Obchodné rozpätie je vlastne obchodná marža je stručne vysvetlené rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v podnikaní. Obchodné rozpätie je súčasťou ceny pre konečného spotrebiteľa. Ďalej môže byť širšie definované a rôzne rozdelené.

Obchodné rozpätie alebo obchodnú maržu v obchodnej organizácii vypočítame ako rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Obchodné rozpätie kryje náklady obchodníka (dopravné, mzdové…). Rozdelenie podľa spôsobu tvorby je na relatívne a absolútne. Relatívne ďalej rozdeľujeme na zrážkové, prirážkové a kombinované. Rozdelenie podľa účelu na základné (jednotkové), sezónne a uvádzacie (vzorkové).

Foto: unsplash.com

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!