Detská vkladná knižka? Ako s ňou môžete začať sporiť

Možnosťou ako začať so sporením pre dieťa je detská vkladná knižka. Má menšie úroky ako termínovaný vklad, ale je vhodnejšia na nepravidelné sporenie či ako darček. Založenie a vedenie detskej vkladnej knižky je zadarmo a navyše úspory sú dostupné kedykoľvek, ak máte knižku bez výpovednej lehoty a bez poplatku za výber.

V bankách sa líši suma minimálneho vkladu na knižku. Knižky majú často aj fyzickú podobu, aby ju bolo možné dať deťom do rúk ako darček.

Termínované vklady

Termínované vklady sú vytvorené na jednorazové uloženie hotovosti a nie na nepravidelné sporenie. Máte možnosť uložiť prídavné vklady počas doby viazanosti, no úroky pri týchto vkladoch sú nižšie. Niektoré banky dokonca dodatočné vklady neúročia. Viazané vklady sú čo sa týka úrokov zvyčajne vyššie úročené ako vkladné knižky.

Založenie vkladnej knižky

Vkladnú knižku alebo sporiaci účet pre dieťa môže založiť iba jeho rodič alebo starý rodič na základe notársky overeného splnomocnenia. K otvoreniu je potrebný originál rodného listu dieťaťa alebo notársky overená kópia a doklad totožnosti zákonného zástupcu. Dôležité je spomenúť, že právo disponovať s vkladnou knižkou má len zákonný zástupca, kým dieťa nedovŕši vek 18 rokov

Foto: unsplash.com

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!